เมืองกับวิถีที่เปลี่ยนไป
103 views
0
0

เมืองกับวิถีที่เปลี่ยนไป
• เทคโนโลยีทำให้โฉมหน้าของเมืองเปลี่ยนไปแค่ไหน
• ความหมายของเมืองจากโลกทัศน์ที่หลากหลายของคนพื้นที่ต่างๆ
_______________
รายการ envi insider
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)