แนวทางในการนำสมุนไพรไทยรักษาโรคโควิด-19 ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
117 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
ตำแหน่ง - รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
ประเด็น - แนวทางในการนำสมุนไพรไทยรักษาโรคโควิด-19 ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางในการนำสมุนไพรไทยรักษาโรคโควิด-19 ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ว่า ในช่วงที่ผ่านมาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปี 2559 สามารถนำมาใช้ในการรักษาอาการไข้หวัด แต่ไม่ได้ระบุว่า นำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ แต่เมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ได้พิจารณารับรองให้สามารถนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ ในการร่วมรักษาโรคโควิด-19 ด้วย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้ทำการวิจัยในผู้ป่วยที่อาการน้อยมีอาการดีขึ้น ดังนั้นจะเป็นตัวช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์และระบบบริการได้ด้วย