เพชรชมพูจุฬาฯ: มกร พงษ์ธนพฤกษ์
164 views
0
0
"นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "

รับฟังเรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรีของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าในจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" จากนิสิตเก่าวิศวฯ ที่อุทิศตนขับเคลื่อนกิจกรรมของเหล่านิสิตเก่าเพื่อตอบแทนพระคุณจุฬาฯ ของ มกร พงษ์ธนพฤกษ์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: พิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: มกร พงษ์ธนพฤกษ์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย