สถานการณ์และความรุนแรงของการสูบบุหรี่ในประเทศไทย และความเชื่อมโยงกับความรุนแรงของโรคโควิด-19
77 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประเด็น - สถานการณ์และความรุนแรงของการสูบบุหรี่ในประเทศไทย และความเชื่อมโยงกับความรุนแรงของโรคโควิด-19

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์ล่าสุดของการสูบบุหรี่ในประเทศไทยว่า จากการสำรวจเมื่อปี 2560 พบว่ายังมีผู้สูบบุหรี่ 10 ล้าน 7 แสนคน หรือร้อยละ 19.1 ซึ่งทำให้ก่อโรคที่มาจากบุหรี่และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปี เฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิตประมาณ 70,000 รายต่อปี ซึ่งโดยหลักแล้วโรคที่มาจากบุหรี่ก็อาจจะมาจากปอดทั้งถุงลมโป่งพอง หรือ มะเร็งปอด แต่ในความเป็นจริงแล้ว บุหรี่ยังทำให้เกิดโรคเกือบทุกระบบในอวัยวะของร่างกาย ทั้งหัวใจ หลอดเลือดแดงโป่งพอง ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวด้วย

ส่วนผลกระทบของการสูบบุหรี่กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากงานวิจัยทั่วโลกได้ทำให้เห็นว่าการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ของอาการที่มีความรุนแรงที่มากขึ้น หากติดเชื้อ ต้องนอนพักในห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือ ไอซียู มากขึ้น จนทำให้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญในการให้เลิกสูบมากขึ้นคือ Commit to quit ซึ่งสุดท้ายนี้ยังต้องอาศัยได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย