ธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด
381 views
0
0

หลังโควิด ชีวิตผู้คน ธุรกิจและเศรษฐกิจ จะเปลี่ยนไปอย่างไร

• หลังโควิด ผู้คนจะโหยหารูปแบบชีวิตเดิมๆ ยอมใช้เงินเก็บที่มี ระยะสั้นอาจคึกคักดี แต่ระยะยาวอาจส่งสัญญาณไม่ดี เพราะคนไม่มีเงินเก็บสะสมมาเป็นเวลานาน อาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกรอบ

• กลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบคือ กลุ่มคนหรูราสุดๆ หรือ Ultra luxury ที่มีกำลังซื้อสูง จะเอาเงินที่เก็บไว้มานานออกมาใช้จ่าย

• มองภาพรวมธุรกิจหลังโควิด ธุรกิจอะไรมีแนวโน้มขยายตัว (นาที 9:53)

• พฤติกรรมของคนวัยต่างๆ หลังโควิดจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปอย่างไร (นาที 15:38)

• อย่างไรก็ตาม เรายังอยู่บนสถานการณ์ (โควิด) ที่ไม่แน่นอน ให้มีหวังแต่ยังต้องระวัง ต้องติดตามข้อมูลให้ดี
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16