วัคซีนและการตอบสนองต่อโควิด-19
619 views
0
0
"ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

วัคซีนคือสิ่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในภาวะโรคระบาด วัคซีนเป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์และลดการกระจายตัวของโรคอย่างเห็นได้ชัด

• ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของวัคซีนถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
• รู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตวัคซีน
• ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีรายงานขัดแย้งกันตลอดเวลา เรื่องนี้เป็นอย่างไร
• หลักการในทางภูมิคุ้มกันวิทยา การฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งกับสองคนละชนิดกัน อธิบายได้อย่างไร
• หากดูจากการกระจายตัวของเชื้อโควิด-19 ทำให้คิดได้ว่าโควิด-19 น่าจะยังอยู่กับพวกเราไปอีกสักพักใหญ่
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย