การนับถอยหลังหนึ่งเดือนเพื่อเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
75 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายเรวัต อารีรอบ
ตำแหน่ง - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประเด็น - การนับถอยหลังหนึ่งเดือนเพื่อเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงแนวคิดของโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่ 1 กรกฎาคมว่า ที่ผ่านมาก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตเคยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศในภาพรวมได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดนี้ในการให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน ไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐที่ต้องดูแลประชากรในภูเก็ตที่สนับสนุนด้านการฉีดวัคซีน โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนไปแล้ว แต่ในเดือนมิถุนายนยังมีความไม่ได้รับความชัดเจนว่าจะได้รับจำนวนเท่าไหร่ ก็ยังรอความชัดเจนที่มากขึ้น
ซึ่งหากภาครัฐให้การจัดสรรวัคซัคซีนเพียงพอได้กว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด รวมถึงนายกรัฐมนตรีและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการนี้ หรือยืนยันว่าสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้ ก็เชื่อว่าจะทำให้โครงการสามารถเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้