วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร : ความเหมาะสมและความโปร่งใส
67 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร : ความเหมาะสมและความโปร่งใส

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส โดยได้วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช 2565 ของสภาผู้แทนราษฎรจำนวนกว่า 3 ล้าน 1 แสนล้านบาทว่า หากมองในภาพรวมแล้วพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจคือ จำนวนงบประมาณที่ลดลงจากปีที่แล้ว มีความสมเหตุสมผลในระดับหนึ่ง เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐที่ลดลง แต่ก็ยังมีมุมมองที่น่าสนใจอีกด้าน หากมองถึงการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาพแล้ว รัฐบาลจะต้องอัดฉีดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อให้มากขึ้นท่ามกลางปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเซา หรือที่เรียกว่าการสวนกระแสทางเศรษฐกิจ

ซึ่งสิ่งนี้รัฐบาลได้มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการใช้วิธีกู้เงินนอกระบบงบประมาณ เป็นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตต่อไปว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งรีบใช้งบประมาณมากไปหรือไม่ จนทำให้ต้องนำเงินนอกงบประมาณมาก่อหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว