แนวทางการจัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในทุกระดับ
83 views
0
0

วิทยากร - นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเด็น - แนวทางการจัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในทุกระดับ

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงปัญหาด้านการสื่อสารของไทยในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายต่างมีความอ่อนล้าจากการระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นการค้นพบทางวิชาการที่ทำให้เห็นว่าขณะที่มีการระบาดก็เกิดการควบคุมที่เข้มงวด ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงในระดับใดก็ตาม ซึ่งในภาวะเช่นนี้ ทำให้สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญคือพฤติกรรมการป้องกันตนเอง หรือการเข้าร่วมการฉีดวัคซีนเริ่มมีปัญหามากขึ้น เพราะประชาชนต่างรู้สึกแย่ต่อปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ จนทำให้ปัญหาต่อการรับรู้ของประชาชนที่มีความไม่ไว้วางใจต่อภาครัฐ เนื่องมาจากความสูญเสียที่ต้องเผชิญนั้นมีสูงมากเกินไป จนทำให้ไม่อาจยอมรับได้

พร้อมระบุว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงความเศรษฐกิจมากกว่าสังคมและจิตใจของประชาชน ทำให้มาตรการต่างๆที่ออกมา ไม่ทำให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นในหลังจากนี้การสื่อสารจะต้องปรับเน้นในเรื่องของความเข้าใจต่อความทุกข์ยากของประชาชนมากขึ้น พร้อมรับฟังความเห็นต่างให้มากขึ้นอีกด้วย