ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการ
47 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางสาวทันตา เลาวิลาวัณยกุล ตำแหน่ง ผู้ประสานงานมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์