การจ่ายชดเชยผู้ได้รับผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
70 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
ตำแหน่ง - เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประเด็น - การจ่ายชดเชยผู้ได้รับผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงาน สปสช. จากพระราชกำหนดเงินกู้ฉบับใหม่ว่า 500,000 ล้านบาทว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และพร้อมเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเงินกู้นี้เป็นงบประมาณที่มาจากเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอเป็นกรณีพิเศษ จำนวนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินกองทุนสำหรับการชดเชยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมางบประมาณเหล่านี้ สปสช. ได้ดูแลตั้งแต่การคัดกรองของโรค การขนส่งผู้ป่วย ค่าที่พักสำหรับผู้ป่วย โดยได้ใช้งบประมาณไปจำนวนกว่า 5,000-6,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ขอใหม่นี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับการชดเชยกรณีเกิดผลกระทบหลังจากได้รับวัคซีน

ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนแล้ว ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ในสถานพยาบาลใกล้บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงานสปสช.ระดับเขต โดยจะเริ่มตั้งแต่อาการป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล ไปจนถึงเสียชีวิต ซึ่งจะใช้เวลาการพิจารณาไม่นาน และโอนเงินภายในเวลา 5 วันหลังจากพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว