แผนการกระจายวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป
84 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - แผนการกระจายวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จะเริ่มปูพรมฉีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ว่า การกระจายวัคซีนต้องอิงหลักการแพทย์ โดยมีเป้าหมายคือ ส่งให้ทั่วถึงตามจำนวนที่แต่ละจังหวัดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม คือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงการกระจายในพื้นที่ที่พบการระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งกระทรวงรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และการกระจายวัคซีนที่ยังเป็นปัญหา โดยยืนยันว่า จะต้องเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ได้ตามที่เคยระบุไว้ เพราะตามหลักการแพทย์ จะต้องปกป้องคนทั้ง 2 กลุ่มนี้ก่อน เนื่องจากหากได้รับเชื้อ จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป พร้อมระบุว่า ขณะนี้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้าล็อตแรกจำนวน 1 ล้าน 8 แสนโดส ได้ดำเนินการจัดส่งไปแต่ละจังหวัดเพื่อฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม 2 กลุ่มเสี่ยง ในวันนี้เป็นต้นไปแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกโรงพยาบาลทำตามมติของกระทรวงโดยไม่มีการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนแผนการฉีดใด ๆ