การบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดนครราชสีมา
78 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายกอบชัย บุญอรณะ
ตำแหน่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประเด็น - การบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดนครราชสีมา

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ ว่า สำหรับเมื่อวานนี้ถือเป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามแผนที่ได้วางไว้ โดยทางจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 89,100 โดส โดยแบ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 40,500 โดส ซึ่งจะมาในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2564 จำนวน 23,000 โดส สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2564 จำนวน 16,900 โดส และวัคซีนซิโนแวค จำนวน 48,000 โดส โดยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคในจังหวัด จะเป็นผู้จัดสรรวัคซีนให้ทั้งหมด 32 อำเภอ ประเมินจากสัดส่วนประชากร และกลุ่มเสี่ยงสูงที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อม