เคล็ดลับการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
262 views
0
0

ตัวช่วยดูแลสุขภาพการเงินของเราให้แข็งแรง
จดประเภทรายจ่าย-จัดการรายรับ-มีวินัยการออม-เล็งเป้าการลงทุน-รวยเงินไม่พอต้องรวยสุขด้วย

เคล็ดลับการบริหารเงิน

1. เริ่มต้นจากเงินจ่ายออก แยกประเภทรายจ่าย อะไรจำเป็น-ไม่จำเป็น
2. จัดการรายรับ เพื่อรู้รายได้ที่เข้ามาแต่ละเดือน
3. มีวินัยการออม ทำอย่างเป็นระบบ มีเงินไว้ใช้ในอนาคต
4. มองหาการลงทุน เพื่อขยายโอกาสให้เงินงอกเงย
5. รวยเงินและรวยสุข แค่ดูแลการเงินให้มั่งคั่งไม่พอ ต้องดูแลสุขภาพกายใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วย
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16