สถานการณ์ความเดือดร้อนและความต้องการการเยียวยาของผู้ประกอบการภัตตาคาร และร้านอาหาร
82 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางฐนิวรรณ กุลมงคล
ตำแหน่ง - นายกสมาคมภัตตาคารไทย
ประเด็น - สถานการณ์ความเดือดร้อนและความต้องการการเยียวยาของผู้ประกอบการภัตตาคาร และร้านอาหาร

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความเดือดร้อนและความต้องการการเยียวยาของผู้ประกอบการภัตตาคาร และร้านอาหาร ว่า ขณะนี้ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอเพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร เนื่องจากปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปี 2563แล้ว โดยขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรการด้านการเงิน ทางการเงินของรัฐได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ ถึงแม้กระทรวงพาณิชย์จะมีการทำการจับคู่ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของสถาบันการเงินก็เชื่อว่าจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง