ปัญหาภัยออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนเผชิญในยุคโควิด-19
79 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายโยธิน ทองพะวา
ตำแหน่ง - ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ปัญหาภัยออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนเผชิญในยุคโควิด-19

นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงปัญหาภัยออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนเผชิญในยุคโควิด-19 ว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งตัวเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด การใช้สื่อออนไลน์มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จำเป็นต้องใช้สื่ออนไลน์ในการเรียน การสอนด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายประการ เช่น การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ และไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ

ขณะเดียวกันปัญหาเว็บไซต์พนันออนไลน์ ปัจจุบันมีการโฆษณาตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น โดยใช้วิธีการโฆษณาด้วยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเยาวชน เพื่อดึงดูดให้คนสมัครเข้าไปเล่นการพนัน จึงทำให้มีเยาวชนบางส่วนหลงเชื่อ และเข้าไปเล่น ด้วยความรู้เท่าทันไม่ถึงการณ์ ประกอบกับในช่วงปิดเทอมเด็กไม่มีเงินใช้จ่ายเหมือนตอนเปิดเทอม ที่ผู้ปกครองจะให้เงินเด็กมาใช้จ่ายทุกวันเมื่อเด็กๆ ต้องมาโรงเรียน ทำให้มีความต้องการในการใช้เงินมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้