สิทธิชุมชนในการจัดการป่าชุมชน
43 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายกฤษฎา บุญชัย ตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา