แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังของปี 2564
71 views
0
0

วิทยากร - ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร
ตำแหน่ง - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเด็น - แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังของปี 2564

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงความพร้อมในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปว่า โครงการนี้จะเริ่มนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตหรือ ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปก่อน และหากการดำเนินการเป็นไปด้วยดีก็จะเริ่มขยายไปยังพื้นที่อื่นอีก 9 แห่งในอนาคต ซึ่งทุกฝ่ายต่างรอคอยในการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์กันอย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วสองส่วนคือ การฉีดวัคซีน ซึ่งฉีดเข็มแรกให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 72 และเข็มที่สองร้อยละ 21 เหลืออยู่ประมาณ 130,000 คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้อาจจะฉีดวัคซีนจนทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้

และความพร้อมด้านต่างประเทศ ขณะนี้มีสายการบินหลายแห่ง เริ่มทยอยมีการแจ้งเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรง และโรงแรมบางแห่งก็เริ่มมีการจองเข้ามาแล้ว ซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์นี้จะมีนักท่องเที่ยวในช่วง 3 เดือนประมาณ 129,000 คน โดยจะยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเป็นสำคัญ