บทเรียนที่นำมาสู่ความสำเร็จของ Pfizer
229 views
0
0

ทำไม Pfizer ผลิตวัคซีนออกมาได้อย่างรวดเร็ว ถอดบทเรียนการบริหารจัดการของ Albert Bourla CEO Pfizer เขามีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเดินหน้าทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.พัชสิรี ชมพูคำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย