การตัดแต่งขน สปาสุนัขและแมว
120 views
0
0
"ลดาวัลย์ โชติธาดา ผู้เพาะพันธุ์และกรรมการตัดสินสุนัข"

• การตัดแต่งขนในสุนัขและแมว มีมาตรฐานและขั้นตอนอย่างไร
• กว่าจะเรียนรู้การตัดแต่งขนสุนัขได้และทำให้ได้ดี ต้องรู้อะไรบ้าง
• อยากทำธุรกิจอาบน้ำและตัดแต่งขน ต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไร
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ลดาวัลย์ โชติธาดา ผู้เพาะพันธุ์และกรรมการตัดสินสุนัข