จุฬาฯ กับวัคซีนโควิด
343 views
0
0
รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนโควิดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2:05)
ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับบุคลกรทางการศึกษาและผู้ให้บริการสาธารณะ

จุฬาฯ ตอบคำถามและไขข้อข้องใจเรื่องวัคซีนโควิด (6:50)
โดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มองประเด็นธุรกิจและการตลาดโยงกับพฤติกรรมคนเรื่องวัคซีน (8:24)
• เมื่อวัคซีนเป็นเรื่องการสื่อสารและแบรนด์ด้วย
• มองพฤติกรรมคนกับสำนวน 'หญ้าหน้าบ้านคนอื่นเขียวกว่าบ้านเรา'

วัคซีนโควิดจุฬาฯ คืบหน้าถึงไหนแล้ว (13:58)
• วัคซีน ChulaCov19 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วัคซีนใบยา โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ทำไมคนไทยต้องพัฒนาวัคซีนเอง ซื้อจากต่างชาติไม่ง่ายกว่าหรือ

จุฬารู้สู้โควิด

รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16