ความเครียดและการจัดการภาวะเครียดช่วงโควิด
220 views
0
0
"อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สถานการณ์โควิด-19 ยังคงยืดเยื้อและมีทีท่าต่อเนื่องยาวนาน หลายคนเกิดภาวะเครียดสะสมหรืออารมณ์ทางลบจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับชีวิต

• ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยเพียงแต่ภาวะที่ต้องเผชิญอาจแตกต่างกัน
• จัดการอารมณ์เครียดช่วงโควิดอย่างไรดี
• สัญญาณความเครียดที่ต้องระวัง
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย