ความคืบหน้าการทดลองวัคซีน ChulaCOV19 (จุฬาโคฟนไนน์ทีน) กับอาสาสมัครระยะที่ 1
197 views
0
0

วิทยากร - ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประเด็น - ความคืบหน้าการทดลองวัคซีน ChulaCOV19 (จุฬาโคฟนไนน์ทีน) กับอาสาสมัครระยะที่ 1

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัสถึงความคืบหน้าของการวิจัยทางคลินิกของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ChulaCov-19(จุฬาคอฟไนน์ทีน) ว่า ถือว่าผ่านจุดหมายแรกที่สำคัญมาแล้ว โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทดลองกับอาสาสมัครในระยะแรก โดยได้ทำการทดสอบปริมาณของวัคซีนที่ใช้ว่าควรจะมีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม รวมถึงมีความปลอดภัยในมนุษย์หรือไม่อย่างไรบ้าง แต่ยอมรับว่า การวิจัยมีความล่าช้าจากแผนไปอยู่บ้าง ซึ่งถือว่ามีปัญหาอุปสรรคในช่วงแรก แต่หลังจากนี้อาจจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากโรงงานในประเทศมีศักยภาพในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

พร้อมระบุว่า การดำเนินการทดลองทางคลินิกในระยะแรก จะใช้ระยะเวลาการฉีดเหมือนกับยี่หอไฟเซอร์ของสหรัฐ โดย 2 เข็มจะห่างกันประมาณสามสัปดาห์ รวมถึงตรวจสอบเลือดและภูมิคุ้มกันเป็นประจำ โดยคาดว่าจะทราบผลการทดลองระยะแรกอย่างเป็นทางการได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

รายการเจาะข่าวเช้านี้