ข้อกำหนดการโฆษณาจองวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน
88 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - ข้อกำหนดการโฆษณาจองวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนทางเลือกที่สถานพยาบาลเอกชนสื่อสารออกมาให้กับประชาชนว่า ตามกฎหมายแล้วหากเป็นการโฆษณาของสถานพยาบาลนั้นหากเป็นชื่อของคลินิกหรือสถานพยาบาลนั้นๆสามารถทำได้ทันที เป็นการบอกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น แต่หากเป็นเรื่องของการรักษาในรูปแบบต่างๆที่รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้กับผู้กำกับดูแลอนุญาตรับทราบเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะโฆษณาออกไป เพื่อเป็นการลดภาระของโรงพยาบาลและป้องกันความสับสนของประชาชน และที่ผ่านมาก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงการโฆษณาเกินจริงในระดับหนึ่งด้วย

ซึ่งหลักปฏิบัติของการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนหลักการสำคัญคือ ต้องได้รับการอนุญาตจากทั้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รวมถึงการนำวัคซีนเข้ามาใช้ จะต้องถูกจดทะเบียนตามกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้