การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเสาไฟฟ้าที่ตำบลราชาเทวะ และกรณีการทุจริตประมูลรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
115 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดอกเตอร์มานะ นิมิตรมงคล
ตำแหน่ง - เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
ประเด็น - การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเสาไฟฟ้าที่ตำบลราชาเทวะ และกรณีการทุจริตประมูลรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเนื่องจากเป็นการทุจริตถูกเปิดเผยโดยกระแสจากประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ทำให้เป็นกระแสสังคมได้ในที่สุด เพราะเรื่องนี้ถือว่ามีอยู่มานานนับสิบปีแล้ว และมีอยู่ในหลายพื้นที่เยอะมาก โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการเสาไฟฟ้าริมถนนที่มีไว้เพื่อความปลอดภัยในการให้แสงสว่างแก่ประชาชน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 20,000 บาทต่อต้น แต่เมื่อมีงานศิลปะเพิ่มขึ้นมาในเสาไฟฟ้า ทำให้ไมจำเป็นต้องใช้ราคากลางกับกรมทางหลวง จึงทำให้ราคาเสาไฟฟ้าเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อต้น