การประเมินภาพรวมการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.อัมพร พินะสา
ตำแหน่ง - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็น - การประเมินภาพรวมการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงภาพรวมการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า การจัดการศึกษาภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่ยกภาระให้บุคลากรครู หรือผู้ปกครอง แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งครู และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันในการจัดการศึกษากับนักเรียนได้มากขึ้น โดยภาพรวมการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด