ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการเปิดมาประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวภายใน 120 วัน ของรัฐบาล
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์
ตำแหน่ง - ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเด็น - ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการเปิดมาประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวภายใน 120 วัน ของรัฐบาล

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการเปิดมาประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวภายใน 120 วัน ของรัฐบาล ว่า ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไม่ได้ต่อต้านกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจถึงความจำเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อน แต่การที่จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน จะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะดำเนินการชัดเจน มีประสิทธิผล นำสู่การปฏิบัติ และติดตามการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ รวมถึงเร่งคัดการคัดกรองเชิงรุกอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นโดยเร็ว นอกจากนี้ต้องมีการดำเนินการใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมโรค โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การลักลอบเล่นการพนัน การมั่วสุมชุมนุม แหล่งบันเทิง และการควบคุมการเดินทางของผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโควิด 19 พร้อมแนะว่า อาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากกว่าเดิม ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ คือการปิดบางพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อให้สถานการณ์ในประเทศดีขึ้น ก่อนที่จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน