สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19
361 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19
• ขั้นตอนการฝึกสุนัขเพื่อดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างไร
• โดยทั่วไปแล้วสุนัขดมกลิ่นใช้ปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง
• การออกแบบการดมกลิ่นของสุนัขที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขสัมผัสเชื้อโดยตรง จึงรับรองได้ว่าสุนัขปลอดภัย
• ทำไมเลือกใช้เหงื่อของผู้ป่วยเพื่อให้สุนัขใช้ในการดมกลิ่น

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย