ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา กรณีผลสำรวจที่คาดการณ์ว่า สิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบกว่า 65,000 คน.
74 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
ตำแหน่ง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็น - ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา กรณีผลสำรวจที่คาดการณ์ว่า สิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบกว่า 65,000 คน.

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางในการแก้ปัญหา กรณีผลสำรวจที่คาดการณ์ว่า สิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบกว่า 65,000 คน. ว่า ขณะนี้ กสศ.สนับสนุนอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอยู่ที่ ปีละ 3,000 บาท แต่หากจะแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำลงไปสู่เด็กอย่างตรงจุด คือการจ่ายเงินค่าอาหารเช้า เนื่องจากพบว่า เด็กยากจนพิเศษ ร้อยละ 30-40 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ส่งผลให้การเรียนขาดประสิทธิภาพ ไม่มีสมาธิในการเรียน ขณะที่ค่าเดินทางไปโรงเรียน หากวันใดไม่มีเงินจำเป็นจะต้องหยุดเรียน เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ ทำให้การเรียนต่อของเด็กกลุ่มเปราะบางไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้