เห็ดกระถินพิมาน
168 views
0
0
"รศ.ดร.ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

จากงานวิจัยพบว่า สารสกัดจากเห็ดกระถินพิมานมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ มารู้จัก “เห็ดกระถินพิมาน” อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยโรคมะเร็งกันให้มากขึ้นกัน

"เห็ดกระถินพิมาน" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เห็ดเกือกม้า พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มักขึ้นตามต้นไม้ โดยพบมากที่สุดบนต้นกระถินพิมาน จึงเป็นที่มาของชื่อเห็ดกระถินพิมาน
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย