แปลงก๊าซเรือนกระจกเป็นเมทานอล ลดโลกร้อน เพิ่มมูลค่า | จุฬาปริทรรศน์
67 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 27 มิ.ย. 64
ติดตาม การแปลงก๊าซเรือนกระจกเป็นเมทานอล
ลดโลกร้อน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไร ?

โดย ผศ. ดร.ภัทรพร คิม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค