ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐกรณีปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นเวลา 30 วัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
114 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายอิสระ บุญยัง
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐกรณีปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นเวลา 30 วัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงข้อเสนอแนะต่อภาครัฐกรณีปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นเวลา 30 วัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ว่า ลักษณะแคมป์คนงานกับไซต์งานในเขตกรุงเทพมหานคร แคมป์คนงานกับไซต์งาน ส่วนใหญ่อยู่คนละที่กัน เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด และการเช่าที่เพื่อทำแคมป์คนงานมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมาก ขณะที่ใน เขตจังหวัดปริมณฑล แคมป์คนงานกับไซต์งาน จะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ใกล้เคียงไซต์งาน ส่วนใหญ่เป็นแคมป์ขนาดเล็ก คนงานต่ำกว่า 100 คน โดยมาตรการที่รัฐบาลออกมา ต้องการควบคุมความปลอดภัยที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง แต่อาจจะมีแรงงานบางส่วน ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจทำให้แรงงานไทย และต่างชาติ กระจายไปในหลายพื้นที่

รายการเจาะข่าวเช้านี้