มาตรการดูแลผู้ประกอบการและแคมป์คนงานก่อสร้าง หลังจากมีคำสั่งปิดเป็นเวลา 30 วัน
85 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณสุชาติ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - มาตรการดูแลผู้ประกอบการและแคมป์คนงานก่อสร้าง หลังจากมีคำสั่งปิดเป็นเวลา 30 วัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือจากการปิดสถานที่พักของแรงงานว่า นโยบายต่างๆนายกรัฐมนตรีได้วางแผนการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีความร่วมมือของหลายกระทรวงคือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้นำส่งและจัดเรียงข้อมูลให้กับนายกรัฐมนตรีดำเนินงานไปแล้ว ก็พบว่ามีกิจการได้รับผลกระทบประมาณ 30,000 แห่ง มีแงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบประมาณ 70,000-80,000 คน และแรงงานไทยได้รับผลกระทบประมาณ 600,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานมาตั้งแต่การระบาดในระลอกแรกแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ประชุมร่วมกับภาคการแพทย์มาโดยตลอด

ขณะเดียวกันจากกรณีมีคำสั่งปิดที่พักแรงงานก่อสร้างนั้น ก็ได้มีการหารือกับสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยแล้ว ในการปิดพื้นที่ให้มีการตรวจเชื้อแล้วกระจายวัคซีนให้กับแรงงาน โดยได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในการจัดสรรอาหารให้กับแรงงานระหว่างที่ปิดพื้นที่ ซึ่งจะช่วยการแก้ไขปัญหาการระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างให้จบลงได้อย่างรวดเร็ว

รายการเจาะข่าวเช้านี้