แนวทางการจัดการเรื่องเตียงและการดูแลผู้รับวัคซีน
71 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี
ตำแหน่ง - เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประเด็น - แนวทางการจัดการเรื่องเตียงและการดูแลผู้รับวัคซีน

นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากสถิติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียนเข้ามาจากทั่วประเทศ 1,104 คน ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้งหมด 13 ชุดทั่วประเทศได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยไป 889 คน มีผู้เสียชีวิต 64 ราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 31 ล้าน 6 แสนบาท โดยหลักการเบื้องต้นอนุกรรมการจะพิจารณาว่า เมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วจากภาครัฐ แล้วเกิดอาการหลังจากฉีดวัคซีน ก็จะมีตั้งสมมติฐานว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับวัคซีนไว้ก่อน จากนั้นจะพิจารณาในรายการกรณีต่อไป ซึ่งประชาชนยังสามารถส่งคำร้องมาได้ ที่สถานพยาบาลที่ได้รับวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต โดยจะมีการพิจารณาในทุกสัปดาห์

ซึ่งหากคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดวัคซีนก็จะจัดสรรเงินให้ทันที โดยไม่ที่ไม่ต้องคืนเงินภายหลัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันของการฉีดวัคซีน

รายการเจาะข่าวเช้านี้