แนวทางการนำสมุนไพรไทยมาใช้รักษาโรคติดเชื้อ โควิด-19 อย่างได้ผลและปลอดภัย
94 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
ตำแหน่ง - รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประเด็น - แนวทางการนำสมุนไพรไทยมาใช้รักษาโรคติดเชื้อ โควิด-19 อย่างได้ผลและปลอดภัย

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางการนำสมุนไพรไทยมาใช้รักษาโรคติดเชื้อ โควิด-19 อย่างได้ผลและปลอดภัย ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง และอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งผู้ติดเชื้อในจำนวน 100 คน ส่วนใหญ่มีโอกาสหายได้ด้วยตนเองโดยไม่รับประทานยาร้อยละ 80 เนื่องจากร่างกายของมนุษย์ จะสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อกำจัดเชื้อด้วยตนเอง ส่วนร้อยละ 20 มีอาการรุนแรง เกิดภาวะปอดบวม และปอดอักเสบ ซึ่งในจำนวนนี้ 5 คน อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จนนำไปสู่การเสียชีวิต โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะมุ่งเน้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเอง ให้อยู่ในภาวะสมดุลในการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย พร้อมแนะว่า อาหารที่เหมาะสำหรับคนไทยที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส และเสริมภูมิคุ้มกัน คือ เมนูอาหารไทยที่ประกอบด้วยผัก สมุนไพร ทั้งหอมแดง หอมใหญ่ กะเพรา ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว กระชาย ขณะเดียวกันจากการศึกษาวิจัยพบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งเป็นสารสำคัญมีฤทธิ์ต้านไวรัส และช่วยลดโอกาสปอดบวม และปอดอักเสบได้ ดังนั้นในระหว่างที่ผู้ติดเชื้อ รอเตียงอยู่ที่บ้านสามารถรับประทานยาฟ้าทะลายโจรได้ทันที เพื่อช่วยบรรเทาให้อาการดีขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้