สิ่งที่ธุรกิจไม่ควรทำช่วงโควิดระลอกสี่
301 views
0
0

โครงการวัคซีนจุฬาฯ (นาที 1:33)
• ความคืบหน้าของวัคซีน ChulaCov19 และวัคซีนใบยา
• การให้บริการวัคซีนโดยศูนย์วัคซีนจุฬาฯ
• "รถดมไว" ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับสุนัขดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิด-19

สิ่งที่ธุรกิจอย่าทำช่วงโควิด (นาที 9.50)

• โควิดระลอก 1-4 ในมุมธุรกิจให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน
• เรื่องที่ไม่แนะนำให้ธุรกิจทำช่วงโควิด ถ้าไม่ให้ทำอย่างนี้ ธุรกิจควรทำอย่างไร

Pricing อย่าเล่นเรื่องราคาอย่างเดียว ไม่งั้นธุรกิจเราจะแย่
Postpone ให้ลูกค้าจ่ายเงินมาก่อน แล้วธุรกิจเราค่อยให้บริการทีหลัง ทำไมต้องระวังหากใช้กลยุทธ์นี้
Pseudo ธุรกิจทำสิ่งผิดกฎหมาย อะไรที่ห้ามแต่ก็ยังทำเพื่อให้ได้เงินมา
______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School