กรณีเพลิงไหม้ที่โรงงานพลาสติกจังหวัดสมุทรปราการ : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน
83 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสนธิ คชวัฒน์
ตำแหน่ง - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย
ประเด็น - กรณีเพลิงไหม้ที่โรงงานพลาสติกจังหวัดสมุทรปราการ : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน

นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงกรณีเพลิงไหม้ที่โรงงานพลาสติกจังหวัดสมุทรปราการ ว่า โรงงานผลิตเม็ดโฟมของบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด มีการใช้สารสไตรีน โมโนเมอร์ ในการผลิต โดยเป็นสารที่สามารถติดไฟได้ง่าย ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตการณ์ดังกล่าวขึ้น สารเคมีที่ออกมาจากการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้รัศมี 5-10 กิโลเมตรคือ ควันดำหรือฝุ่น PM10 และ PM2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารสไตรีน โมโนเมอร์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B โดยประชาชนที่อาศัยในรัศมี 1-5 กิโลเมตร มีโอกาสเสี่ยงสูง จึงควรอพยพไปอยู่ทิศเหนือลม เนื่องจากสารดังล่าวเมื่อสูดดูมเข้าไป จะมีผลต่อร่างกายในระยะยาว อาจผลกระทบในอนาคตได้ จึงขอให้ประชาชนในรัศมี 1-5 กิโลเมตร อพยพออกจากบริเวณดังกล่าว หากยังอยู่ใกล้ต้องสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่ฉาบด้วยสาร แอคทีฟ คาร์บอน หรือหน้ากากกรองก๊าซของโรงงานหน้ากากอนามัยป้องกันไม่ได้ สวมแว่นตา เมื่อหายใจเข้าไปมีอาการแน่นจมูก แสบจมูกต้องรีบออกมาที่อากาศถ่ายเทสะดวก ล้างตาด้วยน้ำสะอาด 2-3 นาที

ขณะเดียวกันการดับไฟในครั้งนี้ จำเป็นต้องใช้โฟมในการควบคุมเพลิงไหม้ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีอันตราย หากใช้น้ำดับ อาจส่งผลให้สารพิษปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำ ลำคลองบริเวณใกล้เคียง จะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศทางน้ำ พร้อมขอให้งดจับสัตว์น้ำใกล้เคียง เพื่อการบริโภค

รายการเจาะข่าวเช้านี้