เทคนิคการตลาดยูทูป
267 views
0
0

คนไทยใช้ยูทูปมากเป็นอันดับที่สาม (รองจากเฟซบุ๊กและไลน์) กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและกว้าง อยากทำการตลาดยูทูป มีเทคนิคอย่างไรเพื่อต่อยอดทางการตลาดและธุรกิจได้

• เลือกเรื่องที่จะเล่า
• กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม
• เข้าใจระบบค้นหา (Search) ของยูทูป
• รู้จักทำ Thumbnail (หน้าปกคลิปวิดีโอ)
• พาดหัวเรื่อง (คำอธิบายก่อนคลิก) ให้น่าสนใจ
• เตรียมคลิปวิดีโอถัดไปใส่ลงไปด้วย
• ทำไมสนใจ Youtube แล้วต้องสนใจ Google ด้วย
• อย่าลืมประเมินผลสิ่งที่ทำด้วยเครื่องมือ Analytics
____________________

"คำแนะนำในการตั้งหัวเรื่องคือ คนดูจะได้รับ (ประโยชน์) อะไร มากกว่าเราจะพูดเรื่องอะไร"
____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย