สื่อในความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์
51 views
0
0

สื่อในความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์
โดย คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
อดีตบรรณาธิการบริหาร The Nation และ Visiting Fellow, Yusof Ishak, Southeast Asia Studies Institute

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 )

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น.
ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.

Website: https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=202105300905

#zoomสื่อ
#chularadioplus
#วิทยุจุฬาฯ