ส่งท้าย Pride Month
56 views
0
0

ส่งท้าย Pride Month
คุยกับ อ.ดร.ชเนตตี ทินนาม
อาจารย์ประจำประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯและผู้แต่งยุทธศาสตร์
สุขภาวะLGBTIQN+ในประเทศไทยไทย

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 )

ดำเนินรายการโดย ดร.ชเนตตี ทินนาม
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น.
ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.

Website: https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...

#zoomสื่อ
#chularadioplus
#วิทยุจุฬาฯ