ความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า
168 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์อนุพงษ์ สุจริยากุล
ตำแหน่ง - นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - ความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า

นายแพทย์อนุพงษ์ สุจริยากุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ว่า ประเทศไทยมีองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาที่มาจากอินเดียได้ถูกตรวจพบมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่แล้ว แต่ก็ได้เกิดการระบาดมากขึ้นจนทำให้เดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ร้อยละ 20 เข้าสู่เดือนกรกฎาคมมีผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาที่ร้อยละ 30 ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยสายพันธุ์เดลต้ากว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าเดลตามีบทบาทอย่างมากในการแพร่ระบาดในระลอกนี้

รายการเจาะข่าวเช้านี้