การตลาด Social Media ทำอย่างไรให้ได้ผล
279 views
0
0
"Social Media Marketing"

รู้จักพฤติกรรมการใช้ Social media ของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์และวางแผนทำการตลาดออนไลน์ได้ถูก (นาที 6:33)

กลยุทธ์การตลาด Social media ที่อยากให้ทำ เพื่อใช้ประโยชน์จาก Social media ได้เต็มที่ ไม่เสียโอกาส เปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และวัดผลได้ดีขึ้น (นาที 16:17)

พฤติกรรมการใช้ Social media ของคนไทย

• ภาพรวมการใช้ Social media ของคนไทย ใช้อะไรกันบ้าง
• จัดอันดับกันว่า Social media อะไรที่คนไทยนิยมใช้กันมาก
• วิธีการจ่ายเงินที่คนมักใช้เมื่อซื้อของออนไลน์
• ใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกัน

กลยุทธ์การตลาด Social media

• ติดตามเทรนด์บน Social media อยู่เสมอ
• เปลี่ยนผู้ชมให้เป็นลูกค้า
• เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นฐานข้อมูล
• Test and Turn ทดสอบและปรับเปลี่ยน
• ประเมินผลสิ่งที่ทำ
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School