ผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
80 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
ตำแหน่ง - ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประเด็น - ผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ถือว่าได้รับผลกระทบหนักมาก โดยเริ่มตั้งแต่การระบาดในปีที่แล้ว เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้ที่การแพร่ระบาดเพิ่มสูงมากขึ้น ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กกลุ่มที่ถือเป็นเปราะบาง เริ่มมีสัญญาณว่าไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้ที่ผ่านมาภาครัฐมีความเข้าใจต่อธุรกิจภาคส่วนนี้มากขึ้น มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ได้มีการหารือกันมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ว่าก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องได้รับการดูแลมากขึ้น

โดยประเด็นแรกคือการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการที่ยังเข้าถึงได้ต่ำ เพราะต้องมีการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน ธนาคารจึงต้องการบริหารความเสี่ยง พร้อมมีข้อเสนอแนะในการพักชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีสภาพคล่องในการบริหารเพื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ก่อน

รายการเจาะข่าวเช้านี้