นวัตกรรมสารควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับสัตว์น้ำ
112 views
0
0
"รศ.น.สพ.ดร.นพดล พิ​ฬารัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

นวัตกรรมสารควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับสัตว์น้ำ
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.นพดล พิ​ฬารัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย