วันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม
758 views
0
0

4 สิงหาคม วันสัตวแพทย์ไทย กับ 109 ปีของกำเนิดการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย