การขึ้นทะเบียนและจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
87 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์
ตำแหน่ง - รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การขึ้นทะเบียนและจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัสถึงชุดตรวจแบบ Rapid Antigen test ว่า ที่มาของการนำชุดตรวจนี้มาใช้ในบ้านคือ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นไปในลักษณะคอขวด การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับหลายคนที่ติดเชื้อไม่มีอาการต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่โรงพยาบาล ดังนั้นการใช้ชุดตรวจนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของแพทย์ได้ส่วนหนึ่ง ให้ประชาชนได้ตรวจเองที่บ้าน เมื่อพบว่าผลเป็นบวกก็สามารถมาตรวจแบบ RT-PCR ได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่แม้ว่าจะมีการตรวจสอบได้เองจากที่บ้านแล้วจำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งเมื่อคนที่มีความเสี่ยงสูงไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผลอาจจะไม่ออกเป็นบวกในวันแรกๆ แต่จะต้องกักตนเองก่อน จากนั้นจึงมาตรวจซ้ำหลังจากที่กักตนเองเป็นเวลา 3-5 วัน โดยลักษณะของชุดตรวจ Rapid Antigen Test จะคล้ายกับที่ตรวจการตั้งครรภ์ หากคนที่มีเชื้อต้องมีแถบสีสองแถบขึ้นพร้อมกัน พร้อมกับใช้ไม้เก็บตัวอย่างในโพรงจมูกด้านหน้าแยงเข้าไปประมาณ 1 เซนติเมตร แล้ววนภายในรูจมูกทั้งสองข้าง 5 รอบ จากนั้นก็หยดสารเพื่อตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่นาน

รายการเจาะข่าวเช้านี้