พระธรรมเทศนามงคลวิเศษ
167 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

พระธรรมเทศนา เป็นการชำระขัดเกลาจิตใจของพุทธบริษัทให้โน้มน้าวไปในทางพุทธธรรม

จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เฉลิมพระเกียรโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในตอน "พระธรรมเทศนามงคลวิเศษ" พระราชประเพณีที่ทรงสดับพระธรรมเทศนาพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย