กระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้ภาพบนซองบุหรี่แบบใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่มากกว่าเดิม
95 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ตำแหน่ง - ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ประเด็น - กระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้ภาพบนซองบุหรี่แบบใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่มากกว่าเดิม

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้ภาพบนซองบุหรี่แบบใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่มากกว่าเดิม ว่า วัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนฉลากรูปภาพบนซองบุหรี่ และข้อความคำเตือนถึงพิษภัยและอันตราย เพื่อทดแทนรูปภาพชุดเดิมที่ใช้จัดพิมพ์มานานกว่า 2 ปี เนื่องจากงานจากวิจัยพบว่า รูปภาพบนซองบุหรี่ที่หากใช้เกิน 2 ปี จะทำให้ผู้สูบมีพฤติกรรมที่คุ้นชิน จนทำให้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นเตือนถึงอันตรายลดลง และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับคำแนะนำตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกด้วย โดยรูปภาพที่เลือกปรับเปลี่ยนบนซองบุหรี่ จะเปลี่ยนภาพให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้ผู้สูบตระหนักถึงความรุนแรงของการสูบมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้