ข้อเสนอแนะมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 จากภาคเอกชน
135 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสนั่น อังอุบลกุล
ตำแหน่ง - ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ข้อเสนอแนะมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 จากภาคเอกชน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อยู่ในช่วงที่น่ากังวลอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ส่งผลให้กิจการต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะปิดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นจากการกำหนดปรับปรุงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพิ่มจาก 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นพื้นที่สายการผลิต เพื่อการส่งออก รวมถึงมีการเพิ่มมาตรการ เพื่อให้ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นในหลายๆ กิจการ คาดว่าผลกระทบจะเพิ่มจากเดิมที่ประมาณไว้ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อวัน เป็นวันละ 3,000-4,000 ล้านบาทต่อวัน โดยผลกระทบภายใน 1 เดือน จะได้รับผลกระทบประมาณ 90,000-120,000 ล้านบาท

รายการเจาะข่าวเช้านี้