การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทย
64 views
0
0

มุมมองการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทย
• อะไรคือความท้าทายต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในเวลานี้
• การเปิดประเทศคือปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกที่สำคัญจริงหรือไม่
• การคาดการณ์ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงเหลือเพียง 1.8% และจะลดลงอีกในปี 2565
• เราจะยังฝากความหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจไปที่ปัจจัยการสะสมกำลังการผลิตได้หรือไม่
• หากคำตอบคือไม่จะทำอย่างไร มีทางออกหรือไม่
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
อ.ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย